Get Adobe Flash player

नेवाः देय् दबूया हथाय्गु सुचं

नेवाः देय् दबूया हथाय्गु सुचं

नेवाः देय् दबूया ने.सं.११३७ चिल्लागा पञ्चमी व षष्ठी (२०७३/१२/४ व ५ गते) या नितिं क्वछिनातःग देय् तःमुँज्या माःगु तयारी पुमवंगुलिं, वंगु ने.सं.११३७ चिल्लाथ्व अष्टमी (२०७३/११/२२ गते) कुन्हुया तःमुँज्या ग्वसाः खलःया कजिनापं दुथ्याःगु केन्द्रीय समितिया मुँज्यां उगु तिथिइ जुइगु तःमुँज्या स्थागित यासें वइगु ने.सं.११३७ चौलागा दशमी व एकादशी (२०७४/१/८ व ९ गते) कुन्हु दाङ्गया घोराही यायेगु सर्वसम्मतं क्वछ्यूगु सुचं बिसें विधानया दफा ६ (ख) कथं थ्व हे २०७३ चैत्र २५ तक संस्थागत दुजः न्हूधाः याना विधानया दफा १० (ख) २ कथसम्बन्धित जिल्ला अधिवेशनय् ब्वति कयाः राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रकृयाय् ब्वति कयादिइत इनाप दु ।

 

नेवाः देय् दबूको जरुरी सुचना

नेवाः देय् दबूको ने.सं.११३७ चिल्लागा पञ्चमी र षष्ठी (२०७३/१२/४ र ५ गते) को लागी तोकिएको महाधिवेशन आवश्यक तयारी नपुगेको कारणले, गत ने.सं.११३७ चिल्लाथ्व अष्टमी (२०७३/११/२२ गते) का दिन महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक समेतको उपस्थितिमा केन्द्रीय समितिको बैठकले सर्वसम्मत निर्णयबाट सो मितिमा तोकिएको महाधिवेशन स्थगित गरी आगामी ने.सं.११३७ चौलागा दशमी र एकादशी (२०७४/१/८ र ९ गते) दाङ्गको घोराहीमा छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत पारित भएको जानकारी गराउँदै विधानको दफा ६ (ख) अनुसार २०७३ चैत्र २५ भित्र आ–आफ्नो संस्था नविकरण गरी विधानको दफा १०  बमोजिम  सम्बन्धित जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी भइ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रकृयामा सहभागी हुन अनुरोध गरिन्छ । 

 

थुगु संस्थाया खुक्वःगु तःमुँज्या ने सं ११३७ चौलागा दशमी व एकादशी २०७४ बैशाख ८ व ९ गते दाङ्गया घोराही जुइगु सकल दुजः खलः पुचः संघसंस्था नापं सम्बन्धित सकलसितं सुचं बियाच्वना ।

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Upcoming Programs

खुक्वःगु तःमुँज्या
दाङ्ग घोराही – ने सं ११३७ चौलागा दशमी व एकदशी
 (छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
दाङ्ग घोराही – २०७४ बैशाख ८ र ९ गते)