Get Adobe Flash player

दमौलीइ न्ह्यानाच्वंगु नेपालभाषा व बाजं प्रशिक्षण

तनहुँ जिल्लाया सदरमुकाम दमौली बजारय् नेपालभाषा व नेपाल लिपि कक्षा नापनापं हे बासुरी व धिमे बाजंया प्रशिक्षण कक्षा सुरु जूगु दु । विश्वया थीथी मुलुकय् न्हेगः (७० गः) बाजं छक्वलं थाना प्रदर्शन यानादीम्ह बाजं गुरु सूर्यनारायण महर्जनं थनया भीमसेनस्थानय् बाजं थाना उगु बाजं प्रशिक्षण सुरु यानादीगु खः । थ्वयां बाःछि न्ह्यःनिसें दमौली वनाच्वंम्ह कृष्ण प्रजापतिं थनया महमाइ बोर्डिङ स्कुलय् नेपालभाषा व नेपाल लिपिया कक्षा नं चले यानादीगु दु । आः उगु कक्षा बिस्तार यानाः थनया बाराही आवासिय उच्च माविइ सुथय् ८ बजेनिसें ९ बजेतक व न्हिनय् भीमसेन स्थानय् बाजं कक्षाय् दुथ्याइपिंत नं नेपालभाषा व नेपाल लिपि स्यानादिल ।

नेवाःतय् जक द्वःछिखा छेँ दुगु ब्यास नगरपालिकाया थ्व दमौली बजार लागाय् न्हापा नं बासुरी व खिंया प्रशिक्षण यानादीम्ह सूर्यनाराण गुरुयात हाकनं चूलाके खंगुलिं दमौलीया स्थानीय नेवाःत धाःसा तसकं लय्ताःगु दु । थनया नीन्यागु गुथित दुथ्याःगु गुथि समन्वय समितिं हे थुगु ज्याझ्वःयात ब्यवस्थित रुपं न्ह्याकेगु ताः तयाः बाःछि न्ह्यःनिसें हे नेपालभाषाया प्रशिक्षक कृष्ण प्रजापति दमौलीइ थ्यंकादीगु खः । महमाइ स्कुलय् धाःसा स्वीन्याम्ह नेवाः विद्यार्थीतय्सं नेपालभाषा व नेपाल लिपि कक्षा धमाधम सयेकेगु ज्या यानाच्वंगु दु । थ्व झ्वलय् स्थानीय रुपं भाषा स्यनेगु ज्याय् न्हापा नं ज्या यानाच्वंपिं कल्पना मल्ल नापं छुं ब्यक्तित्वतय्त तयाः खिमलाल श्रेष्ठया संयोजकत्वय् हाल थन नेपालभाषा प्रशिक्षण कक्षा चले जुयाच्वंगु दुसा क्याप्टन तारालाल मल्लया संयोजकत्वय् सांस्कृतिक समिति नीस्वनाः धिमे, खिं व बासुरीया प्रशिक्षण ज्याझ्वः ताःलाक न्ह्यानाच्वंगु दु । 

द्वःछिगु परिवारय् छेँय् छेँय् हे पत्राचार यानाः, स्कुल, बोर्डिङ स्कुल नापं नीन्यागुलिं गुथियात जानकारी बियाः थ्व नेपालभाषा कक्षा व बाजं कक्षा चले यागुलिं सयेकेत वइपिनि ल्याः धाःसा म्हो मजु । सूर्यनारायण महर्जनयात हाकनं दमौली बजारय् खंपिं प्रशिक्षार्थीत तसकं लय्ताया कक्षाय् सहभागी जुयाच्वंगु दु । उकिया लागिं ५० म्हेसित बासुरी स्यनेत आः येँय्नं प्लाष्टिकया बासुरी हयाबिउगु दु । छपू बासुरीया ४२५।— तका दां तुगु उगु बासुरी कुतु वंसां तमज्याइगु व बल्लागु खः । लिपा सयेके धुंकाः सिंयागु वा पँयागु गज्याःगु बासुरी न्यायेगु धइगु थःगु हे ल्हातय् जुइगु खँ प्रशिक्षक सूर्यनारायण महर्जनं कनादिल । उगु बासुरीया मू धाःसा झिंनिसःनिसें झिंच्यासः तका तू । थ्व धाःसा पुवंक स्केलफूल बासुरी खः । 

पुस १५ गते गुथि समन्वय समितिया बृहत्त मुँज्या जुइधुंकाः जक थन थ्व निगूलिं कक्षा बांलाक चले यायेगु कथं सूर्यनारायण महर्जनयात दमौलीइ स्वक्वःखुसि ब्वंगु खः । थ्वयां निदँ न्ह्यः वय्कः लछि दमौलीइ च्वनाः बासुरी व खिं स्यनादीगु खःसा तनहुँया हे डुम्रे, बन्दीपुर, खैरेनीटार नापं थीथी थासय् वय्कः तालिमया लागिं च्वनादीगु दु । वय्कःया कथं स्कूलय् थ्व विषय दुथ्याके फतधाःसा स्कुलया मस्त व स्कुल स्यानीमखु, बरु भिनि । छगः जक दिमाग चले जुयाच्वंपिं मस्तय्गु निगुलिं दिमाग चले यायेत संगीत विधां तसकं ग्वाहालि याइगु वय्कःया मनोविश्लेषण दु । नेपालभाषा कक्षा सुरु जुयाच्वंगु थासय् हे मुनाः संगीत प्रशिक्षण न्ह्याकेगु ग्वसाखलःया योजना कथं सुथय् ७ बजेनिसें ८ बजेतक बाराही आवासिय उच्च माविइ, न्हिनय् भीमसेनस्थानय् ११ बजेनिसें १ बजेतक व सनिलया ४ बजेनिसें ६ बजेतक थना मइमाइ बोर्डिङ स्कुलय् स्वंगु कक्षा चले जुयाच्वंगु दु । 

बाजं प्रशिक्षण हाकनं चले याइगु जुल धइगु बांलागु खबर न्यनाः मुँज्याय् दुथ्याम्ह गुथिया दुजः क्याप्टेन सन्तलाल श्रेष्ठं ब्यक्तिगत रुपं बासुरी न्यायेत धकाः न्याद्वः गुथि समन्वय समितियात दान स्वरुप लःल्हानादिल । तर बासुरी न्यायेत जक नीद्वः तका दां तूगु खः । न्हापा महेन्द्रकुमार श्रेष्ठया अध्यक्षताय् लानाच्वंगु गुथि समन्वय समितिया १५ पुसय् जूगु तःमुँज्यां क्याप्टेन सूर्यकुमार मल्लया अध्यक्षताय् न्हूगु ज्यासना पुचः ल्ययेवं थीथी कथंया बाजं प्रशिक्षाण व भाषा प्रशिक्षण कक्षा चले यायेगु क्वछिउगु खः । आः उकियात निरन्तरता बियेगु निंतिं स्कुल, कलेज, थीथी गुथि व प्रत्येक नेवाःतय् छेँय् छेँय् हे गुथि समन्वय समितिं पौ च्वयाः खबर यानाच्वंगु दु । नापं थीथी कथं दां मुनेगु ज्या नं न्ह्यानाच्वंगु दु । निदँ न्ह्यःनिसें मदिकं बाजं स्यनेगु व बाजंया शो न्हापांगु दमौली महोत्सवया इलय् यानाः छम्ह च्वन्ह्याम्ह कलाकारया प्रतिभा न्ह्यब्वयेगु ह्वताः चूलाम्ह सूर्यनारायण महर्जनया थुगुसीया दमौली महोत्सवय् धाःसा छुं ज्याझ्वः तयातःगु मदुनि । 

पुस २४ गतेनिसें थन न्ह्यानाच्वंगु झिन्हुयंकंया दमौली महोत्सवय् नेवाः बाजं ब्वये मखंसां अन सहभागीतय्सं धाःसा वय्कःया छुं नं छुं ज्याझ्वः दुथ्याकेमाःगु माग यानाच्वंगु दु । तर वय्कः ७० गः बाजं छक्वलं धाये मालीगु इलय् छक्वः उगु बाजं सेट पित हयेत हे छगु लाख तका दां खर्च हे लगे जुयाच्वनीगु खँ कनादी । थीथी देसय् वनेगु इलय् थःत उगु देय्या एयरपोर्टय् थ्यंसानिसें हे न्हिं १०० डलरया ल्याखं ल्याः खाइगु व फुक्कं सुविधासम्पन्न जुइगु न्ह्यथनादिसें अज्याःगु वातावरण दयेकेत झीत धाःसा तसकं हे थाकइगु जुयाः धाधाथाय् बाजं क्यने मफइगु कनादिल । थ्व इलय् सूर्यनारायण गुरुं स्यनीगु खिं व बासुरी सयेकेत दमौलीइ तजिलजि धइगु संस्थाया ल्याय्म्हत इच्छुक जुयाः लगे जुयाच्वंगु दु । नापं नेपालभाषा सयेकेगु ज्याय् रोशनराज मूल नापं वय्कःया मां नं लिमला फमलां अफिस क्वचाये हे मलाबलय् ४ बजें तुं जूसां कक्षाये थ्यंकेधुंकी । उमिसं आः छवाः दुने हे प्रचलित नेपाल लिपिया मा आखः व बा आखः नं पुवंकाः झ्वःआखः सयेकेगु तरखर दुसा मसं मसं भाय् नं अनुकरण याना अभ्यास याःगु दु । – कृष्ण प्रजापति

Upcoming Programs

क) नेवाः देय् दबू धादिङ,  जिल्ला भेला ः जेष्ठ २६, धादिङबेशी
ख) धिमेबाजा प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम ः जेष्ठ २८ गते, बिर्तामोड झापा