Get Adobe Flash player

Downloads

१ नारायणदेवी तीर्थ नेवाः समाज सेवा सिरपाः

२  नारायणदेवी तीर्थ व्यवसायी प्रोत्साहन सिरपाः

३  ठाकुरलाल सिरपाः 

नेवाः देय् दबू विधान १११५ संशाेधन सहित

नेवाः देय् दबू  नियमावली ११३७

नेवाः देय् दबू  निर्वाचन निर्देशिका ११३७

लेटर प्याड नमूना

लाेगाे

९ झण्डा

१० जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका समितिकाे लेटर प्याड  नमूना

११ जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका समितिकाे लाेगाे, छाप  नमूना

१२ प्रदेश नियमावली

१३ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता तथा नविकरण प्रमाण प्रत्र

१४ समाज कल्याण परिषद दर्ता तथा नविकरण प्रमाण प्रत्र

१५ स्थायी लेखा नं (पान दर्ता)

१६ कर चुक्ता  प्रमाण पत्र तथा संस्था नविरकण सिफारिस

१७ विधान मस्याैदा