Get Adobe Flash player

मध्यमाञ्चल स्वनिगः

नेवाः देय् दब जिल्ला कार्य समिति काठमाडौं
नायः न्हुछेकाजी महर्जन ९८५१००२०१९
                                               
१. ओलम्पस क्लब                                  २. अर्थ प्रकाशन
नायः पवित्र बज्राचार्य                                नायः रमेशकाजी स्थापित
ॐबहाः २३ वडा, निष्ठानन्द मार्ग                       रक्तकाली येँ
फोनः ४२६०२०७, ४२४३०२९                           फोनः ४२६५६२२
मोः ९८५१०३२७७१                                  मोः                 
 
३.आदिवासी ज.सं. मञ्च                              ४. ईलोहं प्रकाशन
नायः सानुराजा शाक्य                               नायः नरेशवीर शाक्य
टेखु, यें १२                                       जमः, सेतो दरबार
फोनः                                           फोनः ४२२०७३०
मोः ९८४१३६०३७०                                  मोः ९८५१०३०३७६०
 
५.ईन्द्रेणी साँस्कृतिक समाज                           ६.ईन्द्र विनायक क्लब
नायः वीरप्रसाद भन्सारी                             नायः विनोद खड्गी
गुल्पौत्वाः, किपू, यें ४                                ईन्द्रसभा, ईनायत्वाः
फोनः ४३३५१८७, ४३३११७६                           फोनः
मोः ९८४१३०२२७७                                  मोः ९८०३५२३३९१                    
 
७.रमला स्मृति कोष                                 ८.सगं पुचः
नायः तुल्सी साय्मि ९८४१२३३३८                      नायः अनिल सुवाल ९८४१४७८९६६
भगवती मार्ग, नक्साः                                ६÷३९, न्हूसतक, यें
फोनः ४४१६७०८ पोबनं २१९७५                        फोनः ४२६८८६६, ४२७८१०१
                                                                                                              ९८५१०५८०९८ अनुपसिं सुवाल
 
 ९.नेपाल तण्डुकार समाज                            १०.ज्यापु महागुथि यें महानगर समिति
नायः मदन तण्डुकार ९८४१४०९६९३                     नायः रामबहादुर डंगोल ९८५१०३६१९१
बागबजार, ३१ वडा                                  टेंगः १८
फोनः ४२४७९७६                                   फोनः ४२६०८४८
विष्णुलाल तण्डुकार महासचिव ९७४११३७४९०              न्हुछेकाजी महर्जन न्वकू ९८५१००२०१९    
 
११. ब्याँचुलि गुथि                                  १२.बज्राचार्य संरक्षण गुथि
न्वकु. प्रेमपूर्ण कर्माचार्य                              नायः फणिन्द्र रत्न बज्राचार्र्य
बागबजाः, ३१ वडा                                  बिजेश्वरी मार्ग, बैरोचनतिर्थ, यें
फोनः ४२४३२८०                                   फोनः ४४३५९००, ४३०१९८८
मोः ९८५१०६९३३८                                  मो. ९८४१४०८५०७ (सारदामुनी बज्राचार्य)          
 
१३.कारन्जित समाज                                 १४.पलिस्थाः      
नायः पद्मबहादुर कारञ्जित                            नायः श्यामदास प्रजापति
ज्याबहाः २१ वडा                                   लाय्कू साः, यें
फोनः ४२२४७५४, ४२२१०७२                           फोनः ४२६३६८४, ४२७५३०१
मो. ९८४१३६१९२०                                  मो. ९८४१२७७९६८
 
१५.स्यस्यः समाज                                  १६.नेवाः गुथि
नायः भरतलाल श्रेष्ठ                               नायः पवित्र बज्राचार्य
अट्कोनारायण स्थान                                ॐ बहाः, यें २३
फोनः ४२४४००१                                   फोनः ४२४३०२९
मोः ९८५१०७२७९९                                  मोः ९८५१०३२७७१
 
 
१७.नेपाल मैत्री अध्ययन मण्डल                        १८.ज्ञानमाला भजन खलः
नायः नविन मानन्धर                               नायः रत्नबहादुर राजकर्णिकार  ९८४१२३४७४३
थँहिती, १७ वडा                                    स्वयम्भू, १५ वडा
फोनः ४२२६६०६                                   फोनः ४४२३९९२, ४४१२३३५
मो. ९८५१०४६३१०                                  पुण्य शाक्य ९८४१३८३१४१
 
१९.नेपाल भाषा परिषद्                               २०.थंहिति मानन्धर गुथि
नायः सुवर्ण शाक्य                                 नायः पूर्ण कृष्ण मानन्धर
न्यतः, तुन्छेगल्ली                                  थँहिती, यें १७ वडा
फोनः ४२४९९९५, ४२२९२९५                           फोनः ४२५९३८५
मो.                                             मो. ९८४१२८८५६६(गौतम मानन्धर छ्याञ्जे)
 
२१.नेवाः देय् गुथि                                  २२.नेवाः मिसा गुथि नेपालमण्डल
नायः मोहनबहादुर डंगोल                             नकिं मिलन शाक्य
मञ्जुश्रीनक महाविहार, ॐ बहाः २३                     वटु, यें
फोनः ४२३०८८०, ६६१०३८४                           फोनः ४२३०८८०
मोः ९८५१०५०९०५                                  मोः
 
२३.नेवाः समाज सेवा गुथि                            २४.ख्यालिगुलु गुथि
नायः विष्णु चित्रकार                                नायः गणेशराम लाछि
डल्लु आवास, यें                                   यट्खा, यें १९
फोनः ४३५२५५९, ४२८९९९८                           फोनः ४२३०८८०
मोः  ९८४११६९१३० (विष्णु चित्रकार)                    मोः ९८४१२०२३६१, ९८५१०१४४२२
 
२५.रञ्जितकार समाज                                २६.प्राज्ञ नेवाः गुथि
नायः भाइराजा रञ्जितकार                            नायः विजयरत्न बज्राचार्य
येंगाः, यें २३ वडा                                   हिमालय मा.वि., न्हूसतक, यें
फोनः ५५२९३२१                                   फोनः ४२६६०५६, ४२२१५४०
मोः ९८४१२५१५०४, ९८४१३५६६७० कुमार रंजित            मोः ९८५१०५७४६२ (विजयरत्न बज्राचार्य)   
 
२७.जगत सुन्दर ब्वनेकुथि                            २८.चित्रकार (पुं) समाज
प्रि. माया मानन्धर                                 नायः शान्त कुमार चित्रकार
लखतिर्थ, चागः, यें                                  डल्लु आवास
फोनः ४२८१२६१, ४२५६८३५                           फोनः ४२५७८४१, २०१२५३५
मोः ९८४१२१७६८२                                  मोः ९८५१०६९७९७
 
२९.नेपालभाषा मिसाः खलः                            ३०.केन्द्रिय मानन्धर संघ
नकिं मंगला कारञ्जित ९८४१३०९६३८                   नायः देवकुमार मानन्धर
जमः, यें                                         क्षेत्रपाटी, यें १६
फोनः ४२२६४१६, ४२२५५६०                           फोनः ४२५५७०६
९८४१२८४४९४मोहनमानन्धर
 
३१.कपाली समाज                                   ३२.प्रदीप्त पुस्तकालय
नायः डिल्ली बहादुर कपाली                           नायः
पचली, यें                                         मासंगाः, यें
फोनः ९८०३७५२२६७ राजु कपाली                       फोनः ४२३१६४०, ४२२३७१८
मोः ९८४१५०३२२०(९८४१४१२७३५ शंकर कपाली)                   मोः   
 
 
३३.उदाय समाज                                    ३४.मानव अधिकार प्रवद्र्धन केन्द्र
नायः डा.रुपज्योति कंसाकार                           नायः पद्मरत्न तुलाधर
धालासिको बहाः, असं                                लगंबहाः, यें २१
फोनः ४२५०४९७                                   फोनः ४२४४३३३
रत्नकाजी तुलाधर ९८४१२९८५०४                       मोः ९८५१०६३२३५
 
३५.ह्याउँनिभाः नेपालभाषा ग्वाहालि                      ३६.नेपाल माली समाज
नायः मनराजा रंजित                                नायः अमर नारायण माली ९८५१०४०६८३
कोहिती, यें (हिमालयन केबुल, भिन्द्यत्वाः)               त्रिपुरेश्वर, यें बmबचmबष्ज्ञिढछट२नmबष्।िअयm
फोनः                                           फोनः ४२५११७५
मोः ९८४१२८८४७८(धन ब. तिमिला)                    नरेन्द्र माली ९८४१८८१५३६
 
३७.नेपालभाषा च्वमि गुथि                            ३८.नेपाल लिपि गुथि
नायः पुष्परत्न तुलाधर                              नायः शरद कसाः
धिमय्ल्वहँ, स्वयम्भू, यें १५                           त्यःर, साःननि, यें
फोनः ४२७४८१५                                   फोनः ४२५०७०३
मोः ९८५१०२७३५४                                  मोः ९८५१०८३२४३
 
३९.कसाः तःधं गुथि                                 ४०.मञ्जुश्रीनक महाविहार संरक्षण सुधार संघ
नायः शरद कसाः                                  नायः दानरत्न शाक्य
कसाःख्यः, डल्लु आवस क्षेत्र                           ॐ बहाः, यें २३
फोनः ४२२४४२८, ४६७३११९                           फोनः ४२८१४९४, ४२५६२६५४
मोः ९८४१६१४८४८ (देवकृष्ण कंसाकार)                  मोः
 
४१.खास्ती नेवाः पुचः                                ४२.रजक समुदाय विकास संघ
नायः दुर्गामान शाक्य                               नायः किरण मघैया
खास्ती, यें ६,                                                                                       धःको, रजकगल्ली, यें १७
फोनः ४४८७४३२, ९८४१४४००३४ माघव स्यःस्यः            फोनः ४२५७२३१ (शंकर)  
मोः ९८४१२५४९४८ सुभाष शाक्य                       मोः ९८४९००६२३३
 
४३.द्योला समाज संघ केन्द्रीय कमिटी                   ४४.नेपालभाषा मंकाः खलः
नायः माइलाबाबु द्योला ९८५१०६६२५४                  नायः पद्मरत्न तुलाधर
                                                                                                              थाय्मदु, यें २८
                                                 फोनः ४२५६६०७
                                                                                                              मोः ९८५१०६३२३५
 
४५.नेपाल खड्गी सेवा समिति                          ४६.हःपा गुथि
नायः मनोज नेवाः खड्गी ९८५१०३०२०३                 नायः उत्तम कुमार श्रेष्ठ
ईन्द्रसभा, मरुत्वाः, यें                                                                          असँ, यें ३०     
फोनः                                           फोनः ४२४००३९(गुणकाजी शाक्य, छ्याञ्जे)
                                                       (४२४९९४२ सुगतरत्न तुलाधर )
 
४७.नकःमि समाज सेवा पुचः (संघ)                     ४८.न्हू पुचः
नायः जितेन्द्र नकःमि                               नायः मनरत्न शाक्य
मचलि, यें १२, टेकू                                  भिन्द्यो त्वाः, यें २०
फोनः ५५३२८८५                                   फोनः ०१६२१८२०१
मोः ९८४९०००९००                                  मोः
 
 
 
४९.भाषा साहित्य मुँज्या खलः                          ५०.बज्राचार्य समन्वय परिषद्
नायः रंजन श्रेष्ठ                                   नायः अनाररत्न बज्राचार्य ९८५१०५९४१५
सक्वः, साखात्वाः, यें                                 झ्वाबहाः, यें
फोनः ४३६१५५२                                   फोनः ४७२०२४७
मोः ९८४१२३७४९५, ९८४१३४८४२० बालकृष्ण श्रेष्ठ                 
 
५१.भिंतुना ब. तथा ऋण सहकारी संस्था लि.              ५२.नेवाः राष्ट्रिय आन्दोलन
नायः डा.महेशमान श्रेष्ठ                             नायः राजभाई जकःमि ९८४१७९९९५८
इखापुखु, क्षेत्रपाटी, यें                                 इखापुखु, क्षेत्रपाटी, यें
फोनः ४२५६६६६                                   फोनः
मोः ९७४११५४२२९                                  गोर्कि श्रेष्ठ ९८४१४७४१७९
 
५३.नेपालभाषा एफ.एम. न्यमि गुथि स्वनिगः              ५४.नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाज
नायः सुरेश शाक्य लप्ते’                                                                 नायः मान बहादुर शाही
यें                                              नागः गाः यल
फोन ः ४२५०९८४                                
मोः ९८४१२८६२९५                                  दिलिप शाही ९७४१००४६२७
 
५५.साँस्कृतिक सम्पदा नेपाल                          ५६.नेवाः नुगः
सं. एकाराम सिं                                   नायः सुमन श्रेष्ठ
त्रिपुरेश्वर, यें                                      ॐ बहाः, यें २३
फोनः ४२३३४३५, ४२२६४७१                           फोनः ४२१२२३२
मोः ९८४१८०२१४१                                  मोः
 
५७.विप्लवी सपूm धुकू                               ५८.सिन्धुलीय श्रेष्ठ समाज
नायः राजेन्द्ररत्न स्थापित                            नायः रामकृष्ण श्रेष्ठ
न्हाय्कं त्वाः, यें                                    गौरीघाट, यें ७
फोनः ४२५२९६७ (हिरारत्न)                           फोनः ४४७६०९४ फ्याक्स ः ५५३१००६
मोः                                             मोः ९८४१३३९९५४
 
५९.चौतारी नेवाः गुथि                                ६०.द्वाल्खा नेपालभाषा खलः
नायः रोहिणी श्रेष्ठ                                  नायः नरेन्द्र प्रधान
सम्पर्कमार्ग, सहयोगीनगर, कोटेश्वर                      दोलखा, ज्याथा, यें
फोनः ४४८३९५३                                   फोनः ५३५०८३२
मोः ९८४१३१९४१४(राजेन्द्र श्रेष्ठ)                       मोः ९८५१०६७८००
 
६१.म्युजिक मिडिया                                 ६२.मल्ल (प्रधानाङ्ग) प्रतिष्ठान
नायः रामकृष्ण दुवाल                               नायः प्रा. ऐश्वर्यालाल प्रधानाङ्ग
भुजिन्द, पांगा                                     ख्वप, अरय, कमलपोखरी, यें
फोनः ४३३०६५५                                   फोनः ४४२८९०८
मोः ९७४१०१२३४५                                  मोः
 
६३.नेपालभाषा आकादेमि                              ६४.ब्याँचुलि सांस्कृतिक पुचः
चान्सलरःचित्तरन्जन नेपाली                         नायः लक्ष्मी कुमार महर्जन
न्याम्हसिमा, किपू                                  किपू, यें
फोनः ४३३४२२२                                   फोनः ४३३१५५९
मोः ९८४१२८०४४१ (इन्द्र माली)                       मोः ९८४१३७३९४८
 
 
 
६५.ज्ञानवलोकन पुस्तकालय                           ६६.मित्र मिलन समिति
नायः काजीराम मालाकार                             नायः लक्ष्मीप्रसाद देवभण्डारी
समलत्वाः किपू ६                                  बागबजाः, यें ३१(मञ्जुश्री सुनचाँदी पसल)
फोनः ४३३३१३१                                   फोनः ४२४६२८१, ४२४९३९३
मोः ९८४१३६९२२०                                  मोः ९८४९४५८४४४
 
६७.तिमिला खलः                                   ६८.नेपाल रजक सेवा समिति
नायः महेश्वर मानन्धर                              नायः श्यामकुमार रजक
ल्हुति, २९३९, छें, लेखनाथमार्ग, यें                       लैनचौर, यें
फोनः ४१२५७६                                   
मोः ९८४१६९७६४४                                  मोः ९८४१३५९१०२
 
६९.किसान हित समिति                              ७०.टक्सार सेवा समाज
नायः महेश कुमार डंगोल                            नायः नरेश ताम्रकार
पुखुद्यां, खिचापुखु, यें २२                             न्हू बानेश्वर, यें
फोनः ४२४९३३४                                   फोनः ४४७२२३७
मोः ९८४१७२७४३०                                  मोः ९८४१३१३७३०
 
७१.नेपाल राष्ट्रिय ज्ञानमाला समिति                     ७२.महागुथि ब.उ.स. संस्था
नायः किरण कुमार जोशी                            नायः मोहनकृष्ण डंगोल ९८५१०८८३००
३७, लगंचुक, यें २१                                 नरदेवी १८, यें
फोनः ४२४९८१५                                   फोनः ४२६०८४८
मोः                                             मोः
 
७३.स्टार क्लब                                     ७४.खुुसिबुं टोल सुधार समिति
नायः चन्द्र कुमार महर्जन                            नायः आशाकाजी महर्जन
किलाघः, यें २६                                    खुसिबुं, यें १५
फोनः                                           फोनः
मोः ९८४१५७८४५४                                  मोः
 
७५.यें पश्चिम लागा नेवाः पुचः                         ७६.बालबालिका तथा वातावरण सरोकार नेपाल
नायः शान्तप्रकाश श्रेष्ठ                              नायः विजय सैंजु
थानकोट, यें                                       छाउनी, काठमाडौं
फोनः  फ्याक्स ४३१०७२२                            फोनः
मोः ९८५१०२१७८५                                  मोः ९८५१०३०६५६
 
७७.बिचाः दबू                                      १०५.सिद्धार्थ आर्ट आकेदमी
नायः विजय सैंजु                                  नकिं सुनिता महर्जन           
त्यंगः, यें                                         डल्लु आवसक्षेत्र १५, यें          
फोनः                                           फोनः ४६७१५७२               
मोः ९८५१०३०६५६                                  मो ः ९८४१४३३८३१    
 
१०६.नेवाः ग्वाहालि खलः                              १०७ नेपाल नापित समाज
नायः कृष्णराम स्यस्यः                              नायः पुरुषोत्तम नापित, ९८४१३१०२१३
डल्लु आवासक्षेत्र १५, यें                              वटु, यें
फोनः ४२७५८५२                                   फोनः जगदिश्वर नापित ९८४१३३०१२२
मोः                                             महासचिव ज्ञान ब. नापित ९७५१०३७७३२,  
 
११०.नेवाः स्यनामि दबू, नेपाल मण्डल                   १११.सिन्हः स्वां खलः
नायः विजयरत्न  बज्राचार्य ९८५१०५७४६२                नायः निरण श्रेष्ठ
हिमालयन मा.वि.,                                                            बसन्तपुर, यें
फोनः ४२२१५४०, ४२५७६१७                           फोनः
मो.९८४९०२७२७३
 
११३ राष्ट्रिय शाक्य समाज नेपाः                       ११४ इलाम काठमाडौं सम्पर्क दबू
नायः प्रेम बहादुर शाक्य                             नायः इश्वर श्रेष्ठ ९८४१४१४७४७
विश्वविद्यालयपथ, कुलेश्वर १४, पो ब न १४१८            यें
४२८१४९४, महासचिव सुवर्ण शाक्य ४२८१४९४              सचिव कमल श्रेष्ठ ९८४१३२०५५५
 
११५शान्ति खलः                                    ११६ न्हूजः पुस्तकालय
मोहन कृष्ण श्रेष्ठ, ९८५१०२७९४०                       नायः अष्टनारायण डंगोल
ध:क्व, ये                                        टोखा, यें
                                               सत्यनारायण डंगोल
 
दुगंबहिल, प्युखा टोल सुधार समिति                           
नायः विजय रत्न बज्राचार्य                          
दुगंबहिल, न्युरोड यें                                
४२३९५४४,                                       
 
११७नेपालभासा स्यनेकने पुचः                          ११८चारुमती बुद्धिष्ट मिशन नेपाल
नायः रमिता बज्राचार्य ९८४१२२६८२४                    नायः भिक्षु तपस्सी धम्म
नेपाल आदर्श मा. वि., गणबहाल                       चारुमति स्तुपा, चावहिल ७, पो ब नं २१६२४
४४६९८९७, ९८५१६७७८०                              न्वकू, जुजुभाई तुलाधर, ४४४४४७१
 
                                              
 
११९नेवाः शिक्षा गुथि                                 १२०क्षमता विकास बचत तथा ऋण सहकारी सं लि.
नायः देवदास मानन्धर ९७४१११६५६९                   नायः अन्जना ताम्रकार
थँहिति, यें                                        पाको, न्यूरोड, यें
 
१२१ डिल्लीबजार सिर्जनशील समाज                     १२२टिष्टिुङ्ग बज्रबाराही नेवाः पुचः
नायः विनोदमान राजभण्डारी                          नायः विनोद महर्जन
डिल्लीबजार, यें                                    यें
९८४१२४२६९५                                     ९८४१०५४४४६
महासचिव, उमेश श्रेष्ठ ९८५१०५३१९१                   
 
१२३पुतुवार, नगरकोटी, राजवहाक विकास समिति            १२४नेवाः कर्मचारी खलः
नायः सागर पुतुवार                                 नायः छ्याञ्जे जगत कृष्ण श्रेष्ठ, ९८४१६००८२८
इचंगु, यें                                         नापी विभाग, मीनभवन
 
 
१२५किलाघः त्वाः खलः                               १२६    त्यंगः गणेद्यः ल्याय्म्ह पुचः
नायः ई.मोहनकृष्ण डंगोल ९८५१०८८३००                 नायः धन बहादुर तिमिला
किलाघः १८, यें                                    त्यंगः त्वाः, यें
४२१८७५७                                       
 
                                              
१२७ बसन्तपुर सामुदायिक टोल सुधार समिति             १२८ नेवाः युवाः जागरण समाज यें
नायः इश्वरदास सायमी ९८५११११९३०                   नायः राजेश शाक्य
वसन्तपुर २३, यें                                   यें
सचिव दिपक रत्न शाक्य                                  
 
१२९नेवाः ग्वाहालि पुचः                               १३०    श्रीज्यापु महागुथि नेपाः
नायः सुमन काजी स्थापित                           नायः सन्तु महर्जन ९८४१२८९३०५
मखं, यें                                          मखं गल्ली, मिखाद्वों, पो ब नं १२३२४
४२६४४९६                                        छ्याञ्जे मंगलकृष्ण सिंह ९८४१३१३७००
                                              
 
१३१पचिम्हिचा गुथि                                 १३२    सम्भव नेपाल
नायः दश नारायण महर्जन                           नायः कस्तुरी श्रेष्ठ, ९८४१३३०५७७
असं, यें                                          न्यूरोड, यें
                                                     
१३३नेवाः लसना दबू                                 १३४    झोछेँ सामुदायिक टोल सुधार समिति
नायः राजमान महर्जन ४३३१५५१                       नायः श्याम मानन्धर
यें                                              झोछेँ
९८५१११३७६०, ९८५१०६१७८८
 
१३५लकस म्हालासाला पुचः                            १३६ नेवाः ल्यायम्ह दबू
नायः कृष्ण श्रेष्ठ                                   सत्यनारायण डंगोल
झोछेँ, यें                                                                                                
९८५१०६१७८८, ९८४१२५८३८८                         
 
१३८अप्सरा प्रकाशन                                 १३९    भास्तिपुर नेवाः इङ्गलिस स्कूल
नायः सुजीव बज्राचार्य ९८५१०८१७५०                    नायः हिरादेवी महर्जन ९८४१६३९९९४
असं, यें                                          बलम्बु, यें
४२२९५४७                                        ४३१४८६४
रत्नकाजी महर्जन, ९८४१३४३३१९                      
 
१४०किपू नेवाः इङ्गलिस स्कूल                         १४१    भिंतुना मिडिया
नायः बैकुण्ठ महर्जन ९८४१९५९७७४                     नायः विराजकाजी राजोपाध्याय ९८४१२५७०५१
नयाँबजार १७, किपू                                 न्ह्याकं त्वाः, यें,
४३३४३६५                                                                                              ४२५०२९२
 
१४३क्रियटिभ प्रोडक्सन                               १४५लयता दबू
नायः सुष्मा महर्जन, ९८१३६६१०१२                     छ्याञ्जे गुणकाजी शाक्य
                                                केल, जनबहाः, यें
 
१४६न्हूजः गुथि                                     १४७ महाकवि सिद्धिदास प्रतिष्ठान
नायः सुर बहादुर श्रेष्ठ                              नायः नरेशवीर शाक्य
थापाथली, यें                                      का म पा २५
४२२६६३५, फ्याक्स ४२३९०५१                          किरण शाक्य, ९८४१३६३९३८
                                              
१४८चिराग फिल्म प्रोडक्सन                            १५० युवा बौद्ध समाज
नायः अमृत चन्द्र श्रेष्ठ                              नायः त्रिरत्न तुलाधर ९८४१२८३९६१
पहिक्व, नयाँबजार, यें                                यें
४२६०४७६, ४२५६८३५                                सचिव राजा शाक्य ९८५१०४७१९६
 
 
१५१ क्रियटिभ प्लस प्रा.लि.                           १५२ लोकतान्त्रिक नेवाः मिसा संघ
नायः रमेश श्रेष्ठ                                   नायः डा चुन्दा बज्राचार्य
झोछेँ, यें                                         जनबहाः, यें
४२२४४५८                                        ४२२०६८१             
न्वकू रत्नदेवी कसाः
 
१५३ तवः(ताम्रकार) समाज                            १५४ नेवाः फिल्म सोसाइटि
नायः अमीर रत्न ताम्रकार ९७४१०४२५८३                 नायः प्रिना राज जोशी
मरु तग्वचीभाः  २०, यें                              असं २७, यें, पो ब नं २०१२५
मूछ्याञ्जे विराजकाजी रानोपाध्याय ९८४१२५७०५१
 
१५५ १९ वडा ग्वाहालि पुचः                            १५६ बानेश्वर नेवाः पुचः
नायः शंकर महर्जन                                 नायः सानु तण्डुकार, ८४९३८९६२२
दमाई टोल १९, यें                                  बानेश्वर १०, यें
 
१५७ जः सफू कुथि                                  १५९ नेवाः सन्देश वाःपौ
नायः जितेन्द्र विलास बज्राचार्य, ९८४१५०७५७३             नायः बदन शर्मा
मखं बहाः, येँ                                      थँहिति, यें
                                                     
१६० मोर्डन नेवाः इङ्गलिस स्कूल                       १६१ नेवाः रिसर्च सेन्टर
नायः दिपक तुलाधर ९८५१०७५९१५                     नायः राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ
दरवारमार्ग, यें, पो ब न ४३५७                         किपू, यें
४२४९३५०                                       
                                               
१६२ झीगु स्वनिगः न्हिपौ                             १६३ चेन्जमेकर फर पिस एण्ड डेभलपमेन्ट
नायः अमीर रत्न ताम्रकार, ९७४१०४२५८३                 नायः राधेश्याम मालाकार
कोथुननि, असं यें                                   किपू, यें
९८४१७३८२६६
 
१६४ संगीत कला केन्द्र                               १६५ ग्वाहालि गुथि
  नायः शंकर श्रेष्ठ                                 नायः राजेन्द्र रंजित ९८५११२४५२४
कालिमाटी, यें                                      क्षेत्रपाटी, यें
 
 
संचार नेपाल प्रा लि                                 ठोसेबजार नेवाः पुचः काठमाडौं    
ज्ञानकुमार महर्जन                                   शिव श्रेष्ठ, अनिल लेकाली
 
नेवाः कलाकःमि दबू                                 नेवाः विद्याथीृ दबू
रामकृष्ण दुवाल, पवित्र कसाः                           सुदिप श्रेष्ठ
 
नेपालभाषा स्येन ज्याकुथि                           
मदनसेन बज्राचार्य                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
यल
नेवाः देय् दबू जिल्ला कार्य समिति ललितपुर             
नायः ऋषिप्रसाद श्रेष्ठ                               
 
 
७८.नेपालभाषा मंकाः खलः                           
नायः किरण शाक्य                                
त्यागः, पिलाछें, यल                                
फोनः                                          
मोः ९८४१३६३९३८                                 
 
७९.लिधंसा पासाः पुचः                               ८०.माँ भाय् पुचः
नायः शरणगोपाल डंगोल                             नायः हिरारत्न शाक्य
खोकना, यल                                      नःत्वाः, यल
फोनः ५५९०८४६                                   फोनः ५५३६६२४
मोः ९८४१४१०४००                                  हिराकाजी महर्जन ९७५१०३६६६६
 
८१.जोशी समाज                                    ८२.नासः स्यनाः कुथि
नायः कृष्ण भक्त जोशी                             नायः सञ्जय शर्मा उपाध्याय
                                               मंगलबजाः, यल
                                               फोनः ५५४४८०२
                                               मोः ९८४१२५६५१६
 
८३.मन्तुना मिसाः खलः                              ८४.ल्वहँकःमि सेवा समाज
नायः शुशिला शाक्य                                नायः मोतिलाल शिल्पकार
त्यागः, पिलाछें, यल                                 जोमबहाः, यल
फोनः ५५३०९२०                                   फोनः
मोः  ९८४१२८९९३३, ९८४१४७५२६७ रमा                  मोः ९८५१०४१३६९, ९८४१२३३७२३ (दुर्गा)
 
८५.लोक साहित्य परिषद्                              ८६.ज्यापु समाज यल
नकिं प्रेमशान्ति तुलाधर                             नायः प्रेम महर्जन
बखुंबहाः, यल                                      भोलढोका, यल ९
फोनः                                           फोनः ५५४४८४४, ५५४४८५७
मोः ९८४१४९४४५२                                  सन्तमान महर्जन ९८४१२८२५८७
 
८७.राजकर्णिकार समाज                               ८८.यलः नेवाः मचा दबू
नायः किरण गोविन्द राजकर्णिकार                      नायः सुरेण महर्जन
हस्तिनागल महाविहार, हौगबहाः                        पिलाछें, त्यागः, यल ७
फोनः ४४२०७३४                                   फोनः
मोः                                             मोः ९८४१५१९६६४
 
८९.श्री रक्षेश्वर महाविहार संरक्षण समिति                 ९०.राजोपाध्याय समाज
नायः पद्मरत्न शाक्य                                नायः बदनशर्मा राजोपाध्याय
पुच्वः, यल                                        यल, १८
फोनः ५५२८०६०                                   फोनः
मोः                                             मोः ९८४१४०३३७७
 
१०८.ताम्रकार कुलदेवता उग्रचण्डीमाई संरक्षण समिति        १०९ ज्यापु समाजया हाकः गुथि
नायः रविन्द्रराज ताम्रकार                            नायः रत्न वहादुर डंगोल
 जावलाख्यः, पुच्वः, यल                              लेले, यल
फोनः ५५४९४१२                                   फोन ः ५५४०९७७             
मोः                                             मो. ९८५१०९४३०६(डल्ली रमण सिं)                            
११२. देसार  समाज                                 ११४ नेवाः संस्कृति केन्द्र
नायः दिल देसार                                   सरोज डंगोल
वादे(चापागाँउ)                                     पुल्चोक, यल,
 ५५३०३९८, ५५३०३९४फ्याकस                          छ्याञ्जे काजीरत्न महर्जन ९८४१५६३४८१
                                              
१३७ यल नेवाः इन्टरनेशनल स्कूल                     १४४ नेपाल मण्डल फोरम
नायः रेणुका बज्राचार्य ९८०३५७८३७                     नायः सुरेश प्रधान
कुमारीपाटी, यल, पो ब नं ४३५७                        यल
५००६६०९,                                                                                           
 
१४९काजीलाल प्रधान प्रतिष्ठान                         १५८ भोजपुर शाक्य समाज
नायः केशवलाल प्रधान                              नायः भिम शाक्य
धालाछेँ, यल                                      सातदोवाटो, यल
५५२१३५५                                        ५२०१८१९, ९८१८५६५१५६
 
ख्वप                                           
 
नेवाः देय् दबू जिल्ला कार्य समिति भक्तपुर
नायः के बी घःजु
नगदेश, भक्तपुर
 
९१.मध्यपुर कला परिषद्                             
 
 
 
 
९२.राष्ट्रिय प्रजापति समाज
नायः शन्त कुमार प्रजापति                           नायः गणेशराम प्रजापति
थिमी, चपाचो                                      मध्यपुर थिमी
फोनः ६६३१०८६                                   फोनः ६६३१०८६
मोः ९८४१७११२८९                                  मोः ९८४१२३१७७८
 
९३.नगदेश कला संस्कृति विकास समाज                 ९४.सितु पुचः
नायः कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग                          नायः राजकृष्ण जोशी
नगदेश, मध्यपुर थिमी ४                             मध्यपुर थिमी
फोनः ६६३०८४९, ६६३०७०४                           फोनः
मोः                                             मोः ९८०३२४७६४६
 
९५.ल्याय्म्ह पुचः                                   ९६.न्ह्यज्या खलः
नायः जुनु श्रेष्ठ                                    नायः कृष्ण मोहन जोशी
हात्तिमहांकाल, थिमी ११                             थिमी, ख्वप
फोनः ६६३७५५५                                   फोनः ६६३२१४०
मोः                                             मोः ९८४१३६९४७९
 
९७.थिमृङ्ग मासिक                                 ९८.विराट नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन गुथि
नायः बाबुकाजी साःछें श्रेष्ठ                           नायः प्रदिप शाक्य
शंखधरचोक, मध्यपुर थिमी                           ख्वप १७
फोनः ६६३३११६                                   फोनः ६६१३६२६
मोः ९८४१२२३०३३                                  मोः ९८४१३१३६३७
 
९९.नेपाल साहित्य मन्दिर                             १००.युग विजय पुस्तकालय
नायः तिलक प्रकाश कायस्थ                          नायः चिरञ्जीवी राज राजोपाध्याय
खौमात्वाः, ख्वप                                    तचपात्वाः, ख्वप ३
फोनः ६६१२४१५                                   फोनः ६६१०८९६ (योगी)
मोः ९८४१६५४७५२                                  मोः
 
१०१.संयोजन गुथि                                  १०२.नगदेश साँस्कृतिक पुचः
 नायः नरेन्द्रभक्त हाडा                              नायः भक्तबहादुर घःजु
 इच्छुत्वाः, ख्वप                                   नगदेश, ख्वप
 फोनः ६६१०३८४                                  फोनः
 मोः                                            मोः
 
१०३.उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.           १०४.सहयोगी बचत तथा सेवा केन्द्र सहकारी लि.
 नायः कृष्णबहादुर घःजु                             नायः कैलाशभक्त प्रधानाङ्ग
 नगदेश, ख्वप                                    नगदेश, मध्यपुर थिमी ४
 फोनः ६६३०३७०                                  फोनः ६६३०८९४, ६६३००९६ (फ्याक्स)
 मोः ९८४१२९५६९७                                 मोः
 
१४२ मध्यपुर पासा पुचः                             
शिवओम श्रेष्ठ                                   
मध्यपुर थिमि ७, बाहाखाबजार                        
९८४१३७७७६९, ९८४१९०८६००                         
 

Upcoming Programs

क) मेची-महाकाली  नेवाः जागरण अभियान, २०७५ - २०७६

ख) नेवाः देय् दबू प्रदेश नं. ५ समिति शपथग्रहण,  २०७६ असार ७ दाङ, घोराही

ग) नेवाः देय् दबू प्रदेश नं. ६ समिति शपथग्रहण, २०७६ असार ८, सुर्खेत

घ) नीन्याक्वःगु बुदिं (रजत जयन्ती) ११३९ यंलाथ्व सप्तमी, २०७५ भाद्र १९