नेवा: देय दबू पखेँ हना ज्याझ्व:

नेवा: देय दबू पखेँ दबूया सल्लाहकार पिं संघिय मन्त्री मा. राजेन्द्र श्रेष्ठ व मा. जिवनराम श्रेष्ठ अथे विषयगत समिति नेवा: ल्यायम्हा दबूया मुछ्यान्जे कामपा या उपमेयर सुनिता डंगोल ज्यू यात हना ज्याझ्व: जुल ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *