लच्छिया नेपालभाषा प्रशिक्षण ज्याझ्वः

नेवाः देय् दबूया ग्वसालय् लच्छिया नेपालभाषा प्रशिक्षण ज्याझ्वः न्हयाकेत्यनागु जुयाः मन दयाः नं नेपालभाषा ल्हाये मसःपिन्सं याकनं स्वापू तयादीत इनाप यानाच्वना । नापं भाय् मसःपिन्त सुचं यानादीत नं इनाप यानाच्वना ।

स्वपू – नेवाः देय् दबूया ज्याकू, का.म.पा.-१२, बुद्धवारी टेकु, ०१५३६९०२९,०१५३६७६०५

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *