Photo

नेवाः देय् दबू बागमती समितिया मुँज्या, ताैथली
नेवाः देय् दबू बेथानचोक गठनया झ्वलय्
नेवाः देय् दबू फिक्कल गा.पा. गठनया झ्वलय्
नेवाः देय् दबू रामेछाप जिल्ला समितिया ग्वसालय् जूगु संस्था सञ्चालन व धिमेबाजा प्रशिक्षण ज्याझ्वः
नेवाः देय् दबू येँ जिल्ला समिति
नेवाः देय् दबू महालक्ष्मी नगर समितिया ग्वसालय् जूगु न्वचु कला प्रशिक्षण ज्याझ्वः
नेवाः देय् दबू ख्वप जिल्ला समिति
नेवाः देय् दबू राैतहत जिल्लाय् प्रशिक्षार्थीपिनिपाखें नेवाः हुलाप्याखँ ब्वजा
नेवाः देय् दबू राैतहतय् प्रशिक्षार्थीपिनिपाखें धिमेबाजा ब्वजा
नेवाः देय् दबू व नेवाः मिसा दबू खाँदवारीया मंकाः ग्वसालय् जूगु नेवाः नसात्वँसा महोत्सव
नेवाः देय् दबू व नेवाः मिसा दबू खाँदवारीया मंकाः ग्वसालय् जूगु नेवाः नसात्वँसा महोत्सव
नेवाः देय् दबू बाँके, निक्वःगु तःमुँज्या
ktm-wada-13
Share