दतात्रेय आधारभुत ब्वनाकुथी बिराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन

ज्वजलपा सकसित

         थौ नेपाल सम्बत ११४२ कौलागा ६ शनिबार कुन्हु ऐतिहासिक नेपाल मण्डल देयया सास्कृतिक नगर ख्वप नगरया दतात्रेय द्यो लिक: दतात्रेय आधारभुत ब्वनाकुथी बिराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुथीया नायो महेन्द्र गोपाल कर्मचार्य जुया प्रमुख अतिथिय जुगु नेवा देय नेवा मिसा दबूया न्हापांगु अधिबेशन , सिद्धी दास प्रतिस्थानया नायो नरेन्द्र भक्त हाडाया मु पाहंले जुगु नेवा देय दबु ख्वप नगर कमितीया न्हापाँगु नगर अधिबेशन अथेन्तु बरिस्ठ साहित्यकार बाखाच्वमि गोबिन्द श्रेष्ठ जुया मु पाहँले जुगु नेवा देय मिसा दबू ख्वप नगर कमितीया न्हाँपागु अधिबेशन तजिक: क्वचाल ।
          उगु अदिबेसनं नेवा देय नेवा मिसा दबु सरिता दुवालया नायोसुइ ज्यासना पुच निर्बाचित जुल ।अथेन्तु नेवा देय ख्वप नगर कमिति कृष्ण प्रसाद प्रजापतिया नायोसुइ न्हुगु ज्यासना पुच निर्बाचित जुल । अथेन्तु नेवा देय नेवा मिसा दबु सुनिता आचाजुया नायोसुइ न्हुगु ज्यासना पुच निर्बाचित जुल ।
          झिगु ब्वना पौयात सहर्श स्विकार याना ज्याझ्व झ झ धायक क्वचायत ख्वपय पलिस्था जुगु थिथी खल पुच , मिडियाकमि अले ख्वप थिमीं सुर्य बिनायक इनरे अले चागुंनारायण पाखं उपस्थित जुया दिपि सकसित नेवा देय दबु ख्वपया फुकं दबु पाखं यक्व यक्व सुभाय । अथेन्तु ज्याझ्वयात पुवंकेता आर्थिक नैतिक ग्वहालि याना दिपि सकसित यक्व यक्व सुभाय ।
ज्याझ्व न्ह्याकामी रेनु कर्मचार्य, विश्व लागे अले योगि स्य स्य ज्युपिपिन्त नं यक्व यक्व सुभाय ।
ज्याझ्वय ॐ धौभडेल , नरेश नेवा , हरि बहादुर श्रेष्ठ महेश द्योला , ॐ चरन अमात्य स्वनिग बिशेश प्रदेशया नायो श्री कृष्ण श्रेष्ठ, न्वकु सुमन श्रेष्ठ नेपाल भाषा स्यनामि ॐ कृष्ण श्रेष्ठ थथु न्वचु तया दिल ।
          ज्याज्वय निरु कर्माचार्य प्रभाकर बज्राचार्य अले ललिता अमात्य ज्यु लसकुस याना दिल ।सकसित सुभायज्या झ्वय नेवा देय मिसा दबु केन्द्रिय दुज सपना बाडे ज्युयात हनेगु ज्याझ्व नं जुल । उपस्थित सकलि दाजु किजा तता केह पिन्त सुभाय देछाय च्वना ।
       अथेन्तु बिशेषत दत्रात्रेय आधार भुत ब्वनाकुथी हलया ब्य्बस्था याना दिल ब्वना कुथीया हेड सर योगि स्य स्य ज्युया यक्व यक्व सुभाय । अथेन्तु क्यामेरा म्यान रुकेश सुवाल जुयात नं यक्व यक्व सुभाय ।
        नेवा देय दबु ख्वप जिल्लाया नायो भाजु नरेश नेवाजु फुकं अधिबेशनयात पुवंकेता म्हेतादिगु फुकं ग्वाहली यात नं यक्व यक्व सुभाय ।
अधिबेशनया झ्वलय स्वम्हसियागु निर्बाचन समिती निस्वागु जुल: वयकपि छसी कथं

  • १) स्वनिग विशेष प्रदेशयाया न्वकु सुमन श्रेष्ठ,
  • २)नेवा मिसा दबू केन्द्रया दुज: सपना बाडे
  • ३) नेवा देय दबू ख्वप जिल्लाया दुज महेश द्योला जु वयकपिन्त सुभाय ।
न्हुगु ज्यासना पुचय त्याकी सकशीत ज्या ई सुथा लायम धका भिंतुना अले लसहना ।
क्व अधिबेशनया छुं किपा त

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *