नारायणदेवी–तीर्थ सिरपाः व गिरिधरलाल सिरपाःछगू म्हसीका

स्रात – रजत जयन्ती स्मारीका – २०७६ , नेवाः देय् दबू

नारायणदेवी–तीर्थ सिरपाः व गिरिधरलाल सिरपाः छगू म्हसीका

      ने. सं. ११३२ स नेवाः देय् दबूया ज्याकुथी हनेबहम्ह डा. सत्यमोहनजोशीजुया नायोसुई ९ म्हेसिया छगू समिति स्वनाः थुगु नारायणदेवी–तीर्थ नेवाः समाज सेवा सिरपाः, नारायणदेवी–तीर्थ व्यवसायी प्रोत्साहन सिरपाः व गिरिधरलाल सिरपाः (न्हापाठाकुरलाल सिरपाः) नेवाः देय् दबूपाखें लःल्हाना वयाच्वंगु खः । नेवाः देय् दबूया बुदिं ञंलाथ्व सप्तमीकुन्हु लाकाः नेपालभाषा साहित्य, संस्कृति, उद्योग ब्यवसाय आदि बिधाय् छगू–छगू लाखतकाया स्वंगू सिरपाः लःल्हायेगु यानावयाच्वंगु खः ।

सिरपाःनीस्वनाया तातुना –

नारायणदेवी–तीर्थ सिरपाः –
      नेवाः देय् दुने च्वंपिं सकल नेवाः तयेत छपं छधी याना उमिगु रहनसहन, संस्कृती, भाय्, व्यवसायी, नेवाःपहयात रक्षायायेगु नापनापं नेवाः तयेगु थःगु आत्मसम्मानया भावनायात थकायेगुलिइ क्वात्तुगु तिबःबीगु तातुनाः थ्व सिरपाःनीस्वंगु खः ।
       नारायणदेवी मानन्धर व तीर्थनारायण मानन्धरया लुमन्ति सदां ल्यंकातयेया लागि वयकःपिनि काय् म्हयाय्पिं (डा. लोचनमानन्धर, प्रचण्ड मानन्धर, प्रकास मानन्धर, डा. सुमित्रामानन्धर व डा. अनितामानन्धर) वय्कःपिनिगु लुमन्तिइथ्व सिरपाः नेवाः देय् दबूया बुसादँकुन्हु नेवाः समाजसेवी, नेवाःब्यवसायीयात प्रोत्साहन यानाःनिगू विधाय् बिइगु खः ।

गिरिधरलाल सिरपाः –
      नेपालभाषा, नेपालभाषा साहित्य व लिपिख्यलय् मूवंगु योगदान बियादीम्ह व्यक्ति वा संस्थायात देछाय्गु कथं ‘ठाकुरलाल सिरपा‘ वय्कःयाकाय् भाजु  गिरिधरलाल मानन्धरजुं नीस्वनादीगु खः । ठाकुरलाल सिरपाः स्वनादीम्ह गिरिधरलाल मानन्धरजु मदुगु कारणं अले ठाकुरलाल सिरपाः नेपालभाषा परिषदपाखें नं बीगु दुगुलिं आवंलि ठाकुरलाल सिरपाःया थासय् मदुम्ह गिरिधरलाल मानन्धरया नामं हे ”गिरिधरलाल मानन्धर नेपालभाषा सेवा सिरपाः”नां तःगु जुल ।

सिरपाःबिइगु क्षेत्र –
       थुगु पुरस्कार सकारात्मक विभेदकथं लोपोन्मुख व्यवसायया ल्यू अल्पसंख्यक नेवाः समुदाययात प्राथमिकता बीगु जुई ।

(१)नारायणदेवी–तीर्थ नेवाः समाज सेवासिरपाः –
     नेवाः सामाजिक, संस्कृति, अधिकार, संम्पदाया ख्यलय् च्वछाय्वहःगु ज्या यानावयाच्वंगु संस्था वा व्यक्तियात छगू लाख व हनापौ बीगु ।

(२) नारायणदेवी–तीर्थ व्यवसायीप्रोत्साहनसिरपाः –
      परम्रागत ब्यवसाय वा आधुनिक ब्यवसाय सुथांलाक्क न्हयाकाःवयाच्वंगु नेवाः व्यवसायि संस्था, कम्पनी, उद्यमी वा व्यक्तियातछगू लाख व हनापौ बीगु । थुगु सिरपाः सकारात्मक विभेद कथं लाेिपोन्मुख व्यवसायया ल्यू अल्पसंख्यक नेवाः समुदायया प्राथमिकता बीगु जुई ।

(३) गिरिधरलाल सिरपाः –
      नेपालभाषा, नेपालभाषा साहित्य व लिपिख्यलय् च्वछायेवहःगु योगदान बियावयाच्वंगू संस्था वा व्यक्तिगत छगू लाख व हनापौ बीगु । थुपिं स्वंगू नं सिरपाःन्हूगु धंगं, न्हूगु पहः, न्हूगु विचाः (क्ष्ललयखबतष्खभ ष्मभब) यात प्राथमिकता बीगु जुई । थुपिं स्वंगू सिरपाःमध्ये हरेक दँय् छगू सिरपाःमिसापिन्त वा मिसापिनिगु संस्थायात बीगु जुई ।

अक्षयकोष व संचालन –

नारायणदेवी–तीर्थ सिरपाः
       थ्व सिरपाः सुथांलाक्क न्ह्याकाःयंकेगु नितिं झिंखुगू लाख दां (१६,००,०००।–) या अक्षयकोष पलिस्था याःगु जुल । अक्षयकोषं वइगु ब्याजं थुपिं सिरपाःबिइगु ।
गिरिधरलाल सिरपाः –दातापिनिपाखें माःकथं व्यवस्था जुई ।

सिरपाःयानितिं नां दुतिनेगु प्रकृया–
नारायणदेवी–तीर्थ नेवाः समाजसेवा सिरपाः नारायणदेवी–तीर्थ व्यवसायी प्रोत्साहन सिरपाः, गिरिधरलाल नेपालभाषा सेवासिरपाः थुपिं ३ गू सिरपाःयानं नां दुनितेगु प्रकृया छगूहे खः । गुगु थथे दु ः–

१. सिरपाःया दावी वा सिफारिसया नितिं नेवाः देय् दवूपाखें बुदिंया निलान्हयः हे सार्वजनिक आव्हान याइ ।
२.सिरपाःयानिंतिं नेवाः देय् दवूनापं आबद्घ गुगु नं संघ, संस्था, खलः, पुचः, गुथि, व्यक्ति वा नेवाः देय् दवूया कचापाखें सिफरिस यायेफई ।
३. गुगु नं संस्था वा व्यक्ति थःम्हं थः हे सिरपाःदावीयाये फई ।
४. सिरपाःयालागि दावी वा सिफारिस यायेबलय् नेपालभाषा व नेपालभाषा साहित्य, लिपिख्यलय् च्वछायेवहगु योगदान बियावयाच्वंगु खःधइगु पुष्टि सहितयायेमाः ।

सिरपाःया राशी व लःल्हायेगु दिं –
दँय्दसं नेवाः देय्दवूयाबुदिं ञंलाथ्व सप्तमीकुन्हु स्वंगुलिं विधायात हनापौ सहित दां छगू -छगू लाखतका (१,००,०००।–) दाँया सिरपाःलःल्हायेगु जुइ ।

सिरपाःकायेत ताःलाःगु संस्था वा व्यक्तिपिं

ने.सं. ११३२ः
(क) नारायणदेवी – तीर्थ समाजसेवा सिरपाः”झीगु समाज”, धरान यात,
(ख) नारायणदेवी – तीर्थ व्यवसायीप्रोत्साहन सिरपाः”मय्जु अम्बिकाश्रेष्ठ”, येँ यात,
(ग) ठाकुरलाल सिरपाः”नेपालभाषाएकेडेमि (नेवाःएफ.एम.)”किपू यात ।

ने.सं. ११३४ः
(क) नारायणदेवी – तीर्थ समाजसेवा सिरपाः”नेवाःखल, कास्की” यात,
(ख) नारायणदेवी – तीर्थ व्यवसायीप्रोत्साहन सिरपाः”मय्जु चन्द्रमायाबज्राचार्य”, यल यात,
(ग) ठाकुरलाल सिरपाः”नेवाः बस्ती नेवाः स्कूलअभियान” येँ यात ।

ने.सं. ११३६ः
(क) नारायणदेवी – तीर्थ समाजसेवा सिरपाः”लिधंसा पासापुचः”ख्वना यात,
(ख) नारायणदेवी – तीर्थ व्यवसायीप्रोत्साहन सिरपाः”जगत सुन्दर ब्वनेकुथि,”ये“ यात,
(ग) ठाकुरलाल सिरपाः”नर्मदेश्वर प्रधान”यल यात ।

ने.सं. ११३९ः
(क) नारायणदेवी – तीर्थ समाजसेवा सिरपाः”झीपुचः”विराटनगर यात,
(ख) नारायणदेवी–तीर्थ व्यवसायीप्रोत्साहन सिरपाःमय्जु अञ्जनाता म्राकार,”ये“ यात,
(ग) ठाकुरलाल सिरपाः”छत्र बहादुर कायष्ठ” यल यात ।

नारायणदेवी–तीर्थ, गिरिधरलाल सिरपाः समिति न्हूधाकथं थुगु समितिया निर्णायक समितिइदीपिं –

१. नायः – डा. पुष्पराज राजकर्णिकार,सल्लाहकार, नेवाः देय् दबू,
२. छ्यांञ्जे भाजु नरेशकुमारताम्रकार, नायो नेवाः देय् दबू,
३. दुजः डा. लोचन मानन्धर, दाता,
४. दुजः डा. सुमित्रामानन्धर, दाता व सल्लाहकार, नेवाः देय् दबू,
५. दुजःमय्जु रमना श्रेष्ठ (धरान),
६. दुजःभाजु बिमलबहादुर शाक्य (बुटवल),
७. दुजःभाजु त्रिरत्नशाक्य (ख्वप)

संरक्षकः वाङ्गमयशताब्दीपुरुष डा. सत्यमोहनजोशी,नेवाःदेय् दबूया संरक्षक

सल्लाहकारपिं
१) भाजु मल्लके. सुन्दर (नेवाःदेय् दबूया संरक्षक),
२)भाजु नरेन्द्रभक्त हाडा(नेवाःदेय् दबूया पूर्व सल्लाहकार),
३) मय्जु प्रेमशान्ति तुलाधर (नेवाःदेय् दबूया पूर्व सल्लाहकार)

ब्यवस्थापन समितिइ दीपिं
१) नायो भाजु शाक्य सुरेन,
२) छ्यांञ्जे डा. अनितामानन्धर,दाता,
३) दुजःभाजु सत्यनारायण डंगोल, देय् दबूया छयाञ्जे,
४) दुजः मय्जु बिमलप्रभाबज्राचार्य,
५) दुजःमय्जु सुप्रियामानन्धर

न्हब्वःम्ह ः–
शाक्य सुरेन, नायो –ब्यवस्थापन समिति
नारायणदेवी – तीर्थ, गिरिधरलाल सिरपाः समिति

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *