नेवाः छेँ दनेगु अभियानय् ग्वाहालि यानादीपिन्त सम्मान

नेवाः देय् दबूया नेवाः छेँ दनेगु अभियानय् ग्वाहालि यानादीपिं थीथी व्यक्तित्व नापं संघसंस्थायात थ्व हे ने.सं.११४४ तछलाथ्व चतुर्दशी, २०८१ असार ७ गते कुन्हु येँया नेपाः व्यांक्वेटय् छगू ज्याझ्वः यासें हनेगु ज्या जुल ।

सकल नेवाःतय् मंकाः राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूया ज्याकू नापं नेवाः गतिविधिया केन्द्रकथं धस्वाकेत्यनागु थुगु नेवाः छेँ दयेकेत माःगु जग्गा न्यायेगु नितिं थीथी व्यक्ति व संघसंसथा ग्वाहालि याःगु खः । का.म.पा.१५ चःमति जग्गा एकीकरण आयोजना दुनेया १३० ब.मी क्षेत्रफलय् दयेकेत्यनागु थुगु जग्गा मुक्कं १,७६,५४,१०८।- तका पुला न्यायेगु ज्या जुल । थ्व अभियानय् आःतक मुक्कं १,५५,१२,१८१।९७ दां संकलन जुइधुंकूगु दु ।

उगु जग्गाय् येँ महानगरपालिकां छेँ दयेकेत माःगु दक्वं ग्वाहालि यायेत्यंगु खः । उकिया नितिं माःगु ज्या न्ह्यानाच्वंगु दु ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *