नेवा:देय् दबू यल जिल्ला समितिया न्हापागु त:मुँज्यां

newa-dey-daboo-yela

थौ जुगु नेवा:देय् दबू यल जिल्ला समितिया न्हापागु त:मुँज्यां रविन्द्र शाक्यया नाय: सुइ गठन जुगु न्हुगु ज्यासना पुच:यात लसहना नापं भिंतुना देछाया च्वना ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *