नेवा देव दबू बर्दिया जिल्लाका सम्पूर्ण कमिटी सदस्यहरुलाइ हार्दिक बधाई

day-daboo

         आज मिति 2079/9/2 गते बर्दिया जिल्ला मधुबन नगरपालिका नगर कार्य समिति गठन गरियो प्रमुख अतिथि नेवा देव दबु जिल्ला अध्यक्ष मोहन कुमार स्रेस्ठको अध्यक्षतामा 11जना समिति गठन गरियो। 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *