नेवाः देय् दबू येँ महानगर १३ वडा समिति पाखेँ stress management प्रशिक्षण ज्याझ्वः

ktm-wada-13

नेवाः देय् दबू येँ महानगर १३ वडा समितिया ग्वसालय् Stress Management सम्बन्धी प्रशिक्षण ज्याझ्वः क्वचाःगु दु । 

नेवाः देय् दबू येँ महानगर समितिया सक्रियताय् न्ह्याःगु उगु ज्याझ्वः महानगर समितिया नायः मय्जु शाेभा बज्राचार्यजुं न्ह्याकादीगु खःसा । ज्याझ्वलय् नेवाः देय् दबू येँ महानगर १३ नं. वडा समितिया पदाधिकारी, दुजः लगायत मेमेपिन्सं नं ब्वति कयादीगु खः ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *