नेवाः नसात्वंसा व साँस्कृतिक महोत्सव क्वचाल

वंगु चैत्रया २९ गते नेवाः मिसा दबू खाँदवारी नगर समिति व नेवाः देय् दबू खाँदवारी नगर समितिया मंकाः ग्वसालय् संखुवासभाया खाँदवारी नगरपालिकाय् नेवाः नसात्वंसा महोत्सव व साँस्कृतिक ज्याझ्वः तःजिक क्वचाःगु दु । ज्याझ्वलय् चतांमरी, वः, छोय्ला नापनापं थीथी नेवाः नसाया परिकार दयेकाः ब्वयेगु व मीगु नं ज्या जूगु खः । अथेहे साँस्कृतिक ज्याझ्वलय् कुमारी, भैरवया चर्या प्याखँ, हुलाप्याखँ नं क्यनेगु ज्या जुल । 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *