न्वचू कला प्रशिक्षण ज्याझ्वः क्वचाल

नेवाः देय् दबू महालक्ष्मी नगर समितिया ग्वसालय् लुभु, थसि, चाग्थंलीया  स्थानीय नेवाः खलः पुचः संघसंस्थाया प्रतिनिधिपन्त वंगु ने.सं. ११४४ थिंलाथ्व एकादशी, २०८० पाैष ७ गते छन्हुया न्वचु कला प्रशिक्षण ज्याझ्वः क्वचाःगु दु । उगु ज्याझ्वलय् २५ म्हसिबें अप्वः ब्वक्तिपिन्सं ब्वति कयादीगु खःसा प्रशिक्षण नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष समितिया नायः एवं सञ्चारकःमि श्रीकृष्ण महर्जनं बियादीगु खः ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *