पत्रकारीता व न्वचूकला तालिम क्वचाल

नेवाः देय् दबू यल जिल्लाया महालक्ष्मी नगरपालिकाया ग्वसालय् जूगु न्वचू कला व पत्रकारीताया आधारभूत तालिम कयादीपिन्त दसिपाै इनेज्या क्वचाल । नेवाः देय् दबू महालक्ष्मी नगर समितिय नायः विजयकुमार महर्जनया नायःसुइ जूगु उगु ज्याझ्वलय् केन्द्रीय नायः पवित्र बज्राचार्यं मूपाहाँकथं ब्वति कयादीगु खः । अथेहे स्वनिगः विशेष समितिया नायः श्रीकृष्ण महर्जनं विशेष पाहाँकथं ब्वति कयादीगु खःसा निवाःतक न्ह्यागु तालिम नं न्ह्याकादीगु खः ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *