मधेश प्रदेशय् नेवाःभाषा, बाजा व प्याखँ तालिम क्वचाल

नेवाः देय् दबू मधेश प्रदेशया पहलय् मधेश प्रदेशया र रौतहत जिल्लाय् न्हापांगु खुसिइ नेपालभाषा, धिमेबाजा व नेवाः हुलाप्याखँया तालिम जूगु खः । वंगु बैशाखया ३ गते निसें न्ह्यागु उगु तालिम वंगु बैशाख २७ गते क्वचाःगु खः । चन्द्रपुर नगरपालिकाया ग्वाहालिइ न्ह्यागु उगु तालिम ज्याझ्वः नेवाः देय् दबू रौतहत जिल्ला समितिं ग्वसाः ग्वःगु खः । अथेहे नेवाः ल्याय्म्ह दबूया नायःभाजु सुदनमान मुनिकारं लच्छितक नेपालभाषाया सामान्य बोलीचाली, धिमे बाजा व नेवाः हुलाप्याखँया तालिम बियादिइगु खः ।
वंगु बैशाख २७ गते चन्द्रपुर नगरपालिकाया मेयर संजय काफ्लेया मूपाहाँसुइ समापन ज्याझ्वः जूगु खः । अथेहे ज्याझ्वलय् नेवाः देय् दबू मधेस प्रदेशया नायःभाजु तिलक श्रेष्ठं विशेष पाहाँकथं ब्वति कयादिइगु खः । नेवाः देय् दबू रौतहत जिल्ला समितिया नायःभाजु बालकृष्ण श्रेष्ठया नायःसुइ न्ह्याःगु उगु ज्याझ्वलय् लच्छितक पूवंक ब्वति काःपिं प्रशिक्षार्थीपिन्त दसिपौ नं लःल्हागु खः । अथेहे प्रशिक्षार्थीपिन्सं धिमेबाजा व नेवाः हुलाप्याखँ नं न्ह्यब्वःगु खः ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *