संस्था सञ्चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण ज्याझ्वः क्वचाल

नेवाः देय् दबू बागमती प्रदेश समिति अन्तर्गत १० जिल्लाया जिल्ला, पालिका स्तरया समितिया पदाधिकारीपिन्त छन्हुया संस्था सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण ज्याझ्वः क्वचाःगु दु । वंगु ने.सं. ११४४ थिंलाथ्व पुन्हि कुन्हु रामेछाप जिल्ला समितिया ग्वसालय् जूगु उगु ज्याझ्वलय् केन्द्रीय न्वकू रश्मिला प्रजापतिं नेवाः देय् दबूया थीथी समितिच च्वना ज्या यानाच्वनादीपिं १० जिल्लाया नायः, छ्याञ्जे याना ३० म्हसिबें अप्वः व्यक्तिपिन्त प्रशिक्षण बियादीगु खः। थ्वहे झ्वलय् नेवाः देय् दबू रामेछापया ग्वसालय् बाछिया धिमेबाजा प्रशिक्षण ज्याझ्वःया नं उलेज्या जूगु खः ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *